ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η διημερίδα με τίτλο «Techsaloniki 3» έχει σκοπό την προώθηση της απασχόλησης νέων εργαζομένων στις συνδιοργανώτριες εταιρείες. Απώτερος στόχος της διημερίδας είναι η απασχόληση (πρόθεση πρόσληψης) νέων εργαζομένων, με απορρόφηση αυτών στις επιμέρους εταιρείες. Διευκρινίζεται ότι ολόκληρο το event με τίτλο “Techsaloniki 3» που θα λάβει χώρα στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται από τις εταιρείες Veltio, Foodtec, Kenotom, Apifon, Beta-Cae, Comquent, Datasqouting, Dataways, Fieldscale, infoΔημ, iTrust και Tria αποκλειστικά προς όφελος των ιδίων, και όχι για λογαριασμό ή προς όφελος τρίτων.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Την πρώτη ημέρα του event θα διενεργηθεί “Skills Matching”. Έμπειροι προγραμματιστές, με πολυετή προϋπηρεσία στον κλάδο θα σε περιμένουν στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο από τις 12:00 έως και τις 18:00 για να σου δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου στα διάφορα skills. Ανεξάρτητα από το βασικό σου πτυχίο ή την εξειδίκευσή σου, θα έχεις την ευκαιρία να αξιολογήσεις από κοντά και αντικειμενικά το επίπεδό των γνώσεων σου και ταυτόχρονα να πάρεις μία γεύση από τις απαιτήσεις των εταιρειών που συμμετέχουν στην διοργάνωση και είναι πρόθυμες να σου προσφέρουν εργασία!

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων είναι απόρρητη και οι διοργανώτριες εταριρίες λαμβάνουν όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτάς δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της κάθε συνδιοργανώτριας εταιρείας. Τα δεδομένα των υποψηφίων (αναλυτικά βιογραφικά και αξιολογήσεις) παραμένουν ενεργά μόνον στις βάσεις υποψηφίων που τηρεί αυτοτελώς κάθε διοργανώτρια εταιρεία η οποία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για υποψηφίους ανάλογων skills.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι συνδιοργανώτριες εταιρείες δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή τίμημα από υποψηφίους ή άλλες εταιρείες, και δεν παρέχουν καμιά άλλη υπηρεσία ή δεδομένα πέραν αυτών που περιγράφονται παραπάνω. Για τη μείωση του κόστους θα υπάρχουν χορηγοί με μόνο όφελος την προβολή τους στη ιστοσελίδα και στα έντυπα.