Job Listings

Job Title Marketing Project Manager

Η interworks.cloud είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Αμερική και Γερμανία. Από το το 2012 κι έπειτα καταφέρνει να αυξάνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί κατά 30% ετησίως και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα απαριθμεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Το λογισμικό που κατασκευάζει, βοηθάει IT επιχειρήσεις σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσμο να αυτοματοποιήσουν πλήρως την διαδικασία παραγγελίας, αδειοδότητησης και τιμολόγησης κάθε είδους cloud υπηρεσίας.

Η interworks.cloud επενδύει συστηματικά σε καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης και λειτουργίας εσωτερικά, γεγονός που αντανακλάται και στο ίδιο το προϊόν της την “interworks.cloud platfrom” κι έτσι καταφέρνει προοδευτικά να κερδίζει συνεχώς έδαφος της παγκόσμιας αγοράς του cloud automation.

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα της interworks.cloud είναι natively συνδεδεμένη με περισσότερους από 15 global vendors (Microsoft, Google, Acronis, Kasperky κ.ά) και μέσω της λύσης της περισσότεροι από 9000 IT resellers εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες για cloud υπηρεσίες, ενοποιημένα.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ελλάδα, αυτό της interworks.cloud, εξυπηρετεί Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα με εξικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε είδους cloud, παρέχοντας παράλληλα υποδομές cloud δικής της κατασκευής μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών.

Website

Location: Thessaloniki,Greece

About the Company

Established in 2001, interworks.cloud is a rapidly growing cloud services provider and distributor, servicing enterprises of all sizes in Greece, Cyprus, Malta and other European countries. Through its state of the art datacenter, it offers a range of IaaS (cloud datacenters, cloud servers, cloud VPS, etc.), SaaS (backup, security and anti-virus services, etc.) and PaaS (cloud databases, cloud firewalls, etc.) services through its ecosystem of resellers and distributors around the world.

In addition, interworks.cloud is recognized globally as a software developer for the versatility and robustness of its own-developed cloud services management platform for the automatic provisioning, billing and support of cloud services, used by over 10000 cloud service providers, distributors and Microsoft CSPs around the world. A Microsoft indirect CSP itself, regional resellers trust interworks.cloud for the cost-effective and flexible delivery of Microsoft cloud services (Office 365, Dynamics 365, Azure, etc.).

Summary of position:

As Demand Generation Specialist - you are a person that wants to drive, not just manage, all demand generation campaigns and programs. You’ve proven experience buying B2B leads and driving end-to-end campaign strategy - from writing marketing copy, primarily for emails and landing pages, through execution. You’ve excelled at, and will be accountable for, optimization and conversion metrics and you have a deep understanding of lead scoring, nurturing and marketing automation platforms. You are metrics-oriented, understand buyer personas, the sales funnel, how to segment a lead database, and how to write accordingly.

Key Responsibilities:

 • Responsible for goal tracking in social media platforms.Account handling.
 • Craft targeted messaging in line with buyer persona needs & product positioning for nurture and other campaigns.
 • Responsible to negotiate and optimize spend on all lead sources.
 • Own complete marketing funnel and the process to create sales qualified leads.
 • Analyze data related to opportunity conversions, marketing stages, campaign performance, database health, acquisition source and campaign effectiveness.
 • Obsessively track, measure and report back to the business on key performance indicators, including spend, lead qualification rates, conversion rates, cost-per-acquisition and customer lifetime value of multiple lead sources.
 • Develop, execute, analyze, and optimize email marketing campaigns and programs to new and existing prospects.
 • Use CRM, marketing automation, Search Engine Marketing tools and CMS.
 • Create, distribute and follow up all press releases both in Greek and English speaking press

Skills: Digital media handling, social media administration(Linkedin, FB, Twitter),Google AdWords, , data and opportunities mining, events organization, content creation and proofreading, customer oriented approach, deep understanding of technology, deep understanding of international software market, sales skills, presentation skills, video – sound editing, computer skills, interpersonal skills, manners and sense of humour.

Special Characteristics:

Team player, strong attachment to priorities, customer oriented approach in the business, tech enthusiast, holding on to the notion that first a job needs to be done effectively and then spend the time to talk about it.

Education and Experience:

 • Bachelor's degree required.
 • 1-3 years hands-on B2B experience in inbound and demand generation marketing (lead generation and nurturing, marketing campaign execution and measurement), with experience with digital and social media, social networks
 • Hands-on experience with web content management platforms
 • Experience managing and negotiating with outside agencies and third-party vendors
 • Always innovating - never satisfied with the status quo
 • Technology-savvy, with keen interest in emerging technologies and 'all things digital', including marketing automation, lead management strategies (lead scoring, lead nurturing, etc.), CRM systems and sales processes
 • Fluency in Greek and English
 • Proficient skills in Microsoft Office
 • Comfortable with ERPs and CRMs as a user 

We offer

 • A top international team with a multiple award-winning product
 • An environment for your growth: open doors, flat hierarchies and full transparency
 • Professional experience in the international IT sector
 • A competitive compensation package and clear development paths for your career
 • Working from home option according to the internal policy guidelines
 • A challenging and fun to work in environment with excellent coffee flavors all day long
 • Opportunities for knowledge growth through continuous training programs
 • Private insurance program
 • Incentive programs

As part of our dedication to the diversity of our workforce, interworks.cloud  is committed to Equal Employment Opportunity without regard for race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, or religion

Job Title Product Specialist

Η interworks.cloud είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Αμερική και Γερμανία. Από το το 2012 κι έπειτα καταφέρνει να αυξάνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί κατά 30% ετησίως και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα απαριθμεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Το λογισμικό που κατασκευάζει, βοηθάει IT επιχειρήσεις σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσμο να αυτοματοποιήσουν πλήρως την διαδικασία παραγγελίας, αδειοδότητησης και τιμολόγησης κάθε είδους cloud υπηρεσίας.

Η interworks.cloud επενδύει συστηματικά σε καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης και λειτουργίας εσωτερικά, γεγονός που αντανακλάται και στο ίδιο το προϊόν της την “interworks.cloud platfrom” κι έτσι καταφέρνει προοδευτικά να κερδίζει συνεχώς έδαφος της παγκόσμιας αγοράς του cloud automation.

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα της interworks.cloud είναι natively συνδεδεμένη με περισσότερους από 15 global vendors (Microsoft, Google, Acronis, Kasperky κ.ά) και μέσω της λύσης της περισσότεροι από 9000 IT resellers εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες για cloud υπηρεσίες, ενοποιημένα.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ελλάδα, αυτό της interworks.cloud, εξυπηρετεί Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα με εξικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε είδους cloud, παρέχοντας παράλληλα υποδομές cloud δικής της κατασκευής μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών.

Website

Location: Thessaloniki, Greece

Job Type: Full-time (Duration: 6 months contract with extension option)

About the Company

Established in 2001, interworks.cloud is a rapidly growing cloud services provider and distributor, servicing enterprises of all sizes in Greece, Cyprus, Malta and other European countries. Through its state of the art datacenter, it offers a range of IaaS (cloud datacenters, cloud servers, cloud VPS, etc.), SaaS (backup, security and anti-virus services, etc.) and PaaS (cloud databases, cloud firewalls, etc.) services through its ecosystem of resellers and distributors around the world.

In addition, interworks.cloud is recognized globally as a software developer for the versatility and robustness of its own-developed cloud services management platform for the automatic provisioning, billing and support of cloud services, used by over 10000 cloud service providers, distributors and Microsoft CSPs around the world. A Microsoft indirect CSP itself, regional resellers trust interworks.cloud for the cost-effective and flexible delivery of Microsoft cloud services (Office 365, Dynamics 365, Azure, etc.).

About the Team and Role

The Product Specialist will be part of the Products and Vendor Alliances team and will contribute on development and evangelism of interworks.cloud automation platform and marketplace. Will be part of a team in hyper-growth stage and gain experience working with different parts of the organization to impact product development lifecycle of a leading B2B product. Analyze market trends, competitors, customer research, and product data to drive the overall success of the product. Key responsibilities are:

 • Analyze product feature requests
 • Perform competitive analysis
 • Conduct market research
 • Help with product marketing activities such as product collateral creation

Qualifications and Skills

 • You are at the end of or have just completed your studies in IT/IS or Marketing and would like to gain practical work experience
 • You are interested in product & customer-facing roles in a Software as a Service/Business to Business environment
 • You enjoy become part of an agile team with passion to deliver exceptional solutions
 • You can take complex ideas and distill them into simple and understandable specifications
 • You can think creatively and cross-team collaborate
 • You have excellent written and verbal communication skills in English
 • Postgraduate studies in product management would be a plus

We offer

 • A top international team with a multiple award-winning product
 • An environment for your growth: open doors, flat hierarchies and full transparency
 • Professional experience in the international IT sector
 • A competitive compensation package and clear development paths for your career
 • Working from home option according to the internal policy guidelines
 • A challenging and fun to work in environment with excellent coffee flavors all day long
 • Opportunities for knowledge growth through continuous training programs
 • Private insurance program

As part of our dedication to the diversity of our workforce, interworks.cloud  is committed to Equal Employment Opportunity without regard for race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, or religion

Job Title Digital Marketing Project Manager-Intern

Η interworks.cloud είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Αμερική και Γερμανία. Από το το 2012 κι έπειτα καταφέρνει να αυξάνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί κατά 30% ετησίως και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα απαριθμεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Το λογισμικό που κατασκευάζει, βοηθάει IT επιχειρήσεις σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσμο να αυτοματοποιήσουν πλήρως την διαδικασία παραγγελίας, αδειοδότητησης και τιμολόγησης κάθε είδους cloud υπηρεσίας.

Η interworks.cloud επενδύει συστηματικά σε καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης και λειτουργίας εσωτερικά, γεγονός που αντανακλάται και στο ίδιο το προϊόν της την “interworks.cloud platfrom” κι έτσι καταφέρνει προοδευτικά να κερδίζει συνεχώς έδαφος της παγκόσμιας αγοράς του cloud automation.

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα της interworks.cloud είναι natively συνδεδεμένη με περισσότερους από 15 global vendors (Microsoft, Google, Acronis, Kasperky κ.ά) και μέσω της λύσης της περισσότεροι από 9000 IT resellers εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες για cloud υπηρεσίες, ενοποιημένα.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ελλάδα, αυτό της interworks.cloud, εξυπηρετεί Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα με εξικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε είδους cloud, παρέχοντας παράλληλα υποδομές cloud δικής της κατασκευής μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών.

Website

Location: Thessaloniki, Greece

Job Type: Full-time (Duration: 6 months contract with extension option)

About Us

Since 2001, interworks.cloud has invested in the development of a highly innovative software platform to support the implementation of online business management solutions. Its state of the art technological infrastructure and its team's long experience in developing business solutions, contribute in the continuous development of highly innovative products and services.

In 2009, interworks.cloud was appointed a Microsoft Software + Services Incubation Center for the region of Southeastern Europe and took over the role of providing services and technical know-how to other independent software vendors, helping them transit from the traditional software development model to software as a service (SaaS) or On Demand software distribution model.

Based on our long experience and a highly trained partner network, we empower companies and organizations of any size to gain from all the benefits cloud computing has to offer, drastically reducing IT costs, without sacrificing their demands on high availability, security and application performance.

Today, interworks.cloud's business management platform is currently used by many direct and indirect Microsoft CSPs worldwide who wish to automate the delivery, billing and supporting of Office 365 and Azure products and services.

About The Role

As a copywriter and project manager in the Marketing team, you'll drive the creative messaging for our digital media advertising acquisition of users, both resellers and end-customers.You'll focus on content, across various digital media channels, that will intrigue and convince the target audiences to start their cloud journey with interworks.cloud.

You'll do research, product reading - in cooperation with Product Management Group- and create content that will contribute to the business goal of improving the output of our user acquisition efforts. Content will be firstly and mainly published in the Website and secondary in blogs, whitepapers, datasheets, press releases and digital posts in different channels.

On top of that, according to the level of ownership you are expected to have, you will be responsible to estimate, execute and monitor your individual objectives that contribute to the Team Objectives. Overall all objectives will contribute to the Company’s Strategic Planning and our weekly Agile meeting will help you keep track of your progress, adjust your tasks and manage to achieve your goals.

What You'll Do Day In Day Out

 • Concept and write creative copies in a fast-paced, iterative environment
 • Leverage research and insights to develop communications that meet our customers' expectations and needs
 • Work with Digital Media Team to develop acquisition content for digital media, high-level content strategy for digital media for acquisition that are aligned with the content for awareness and unify the user journey from awareness to acquisition.
 • Aggressively A/B test messaging and new channels
 • Work closely with visual designers and Marketing team
 • Research and propose best practices and ideas
 • Consistent usage of company’s tools for task management and objective monitoring

What You Need To Have

 • A minimum experience as a copywriter for an advertising/digital agency or in-house for a B2B brand
 • Flawless command of the English and Greek language
 • Strong editing & proofing skills
 • An excellent understanding of how design and copy work together
 • Superior organizational skills, integrity and great follow up on tasks
 • An ability to adapt to a new tone of voice, helping to define it and push it forward
 • Team spirit with a sense of ownership and "get things done" attitude - self-motivated and ability to thrive in a fast-paced and self-directed environment
 • Willing to go the extra mile
 • A minimum experience with JIRA will be an asset
 • Spanish language might be considered as a plus
 • B2B experience is a plus
 • Perfectionist; superior attention to detail

What's In It For You

 • Competitive salary
 • Private Health Coverage on the Company's group program
 • Flexible working hours, top Line tools
 • Work from home option according to internal policy
 • Opportunities to participate in cutting edge trainings and conferences of your choice in Greece and abroad
 • A great opportunity to grow and work with the most amazing people in the industry.
 • Being part of an environment that offers challenging goals, autonomy and mentoring, which creates incredible opportunities, both for you and the company.

As part of our dedication to the diversity of our workforce, interworks.cloud  is committed to Equal Employment Opportunity without regard for race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, or religion.

Job Title Business Analyst

Η interworks.cloud είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Αμερική και Γερμανία. Από το το 2012 κι έπειτα καταφέρνει να αυξάνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί κατά 30% ετησίως και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα απαριθμεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Το λογισμικό που κατασκευάζει, βοηθάει IT επιχειρήσεις σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσμο να αυτοματοποιήσουν πλήρως την διαδικασία παραγγελίας, αδειοδότητησης και τιμολόγησης κάθε είδους cloud υπηρεσίας.

Η interworks.cloud επενδύει συστηματικά σε καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης και λειτουργίας εσωτερικά, γεγονός που αντανακλάται και στο ίδιο το προϊόν της την “interworks.cloud platfrom” κι έτσι καταφέρνει προοδευτικά να κερδίζει συνεχώς έδαφος της παγκόσμιας αγοράς του cloud automation.

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα της interworks.cloud είναι natively συνδεδεμένη με περισσότερους από 15 global vendors (Microsoft, Google, Acronis, Kasperky κ.ά) και μέσω της λύσης της περισσότεροι από 9000 IT resellers εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες για cloud υπηρεσίες, ενοποιημένα.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ελλάδα, αυτό της interworks.cloud, εξυπηρετεί Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα με εξικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε είδους cloud, παρέχοντας παράλληλα υποδομές cloud δικής της κατασκευής μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών.

Website

Location: Thessaloniki, Greece

Job Type: Full-time

Why are why putting this job post?
interworks.cloud is seeking for a highly energetic, results oriented candidate to hire as a Business Analyst. You will participate in the process of understanding business change needs, assessing the impact of those changes, capturing, analyzing and documenting requirements and then supporting the communication and delivery of those requirements with relevant parties. As a Business Analyst you will be required to write test cases of different scenarios which will be assigned to you through the R&D department. Main goal of this role is to test interworks.cloud products and optimize their features .In addition as a Business Analyst you will have to be able to describe in full detail your cases, making requirement analysis from scratch. This role is in continuous chat and skype with Product Owners, Software Engineers and Test Engineers! Want to be part of it?

What are you expected to perform through the day(or night…)

 • Responsible for the shaping and delivery of high quality technology solutions that enable risk management, efficiency, accuracy, and an exceptional user experience
 • Be embedded within the business to partner with business leaders and technologists across the Company’s departments to aid achievement of business goals
 • Help mature our requirements gathering processes and take on the longer-term responsibility of excellent technology product delivery
 • Think critically about the deliverables and plans for projects to ensure they align with the goals
 • Perceive problems and be agile in solving them while continuously learning from them to improve the Company’s capabilities
 • Look beneath the surface to perceive the state of the business and the technology needed to support it
 • Define and document business processes / requirements, translating into technology requirements and proposed solutions
 • Execute and provide leverage on technology improvements
 • Assist in the planning, overseeing, and driving projects including technology components to completion

Desired Skills and Experience

 • Bachelor’ s or Master’s degree in Computer Science or related topic.
 • Master’s Degree or other equivalent in Business Administration will be considered a plus
 • A minimum of 2+ years’ experience in an IT/computer-related field ideally in a corporate software platform
 • Fluency in Greek and English
 • Proficient skills in Microsoft Office
 • Comfortable with ERPs and CRMs as a user

Non-Technical Skills (we mostly emphasize on those)

 • Ability to work with minimal supervision and as part of a team. Must be a strong team player able to collaborate as part of a team to deliver exceptional customer results in a rapid paced implementation environment
 • Superior ability to document test procedures and results
 • Professional communication skills, both verbal and written, for interaction with customers and co-workers
 • Strong aptitude for software solutions and commitment to learning, troubleshooting and resolving technical issues
 • Focused and self- organized
 • Comfortable giving and receiving criticism and managing initiatives
 • Demonstrate good engineering and commercial understanding
 • Attention to detail with a commitment of high quality and accuracy
 • Willingness to conduct ad-hoc or exploratory testing
 • Solid computer skills and understanding of network

We offer

 • A competitive remuneration package
 • Working from home option
 • A challenging and fun to work in environment with excellent coffee flavors all day long
 • Opportunities for knowledge growth through continuous training programs
 • Professional experience in the international IT sector
 • Private insurance programs

As part of our dedication to the diversity of our workforce, interworks.cloud  is committed to Equal Employment Opportunity without regard for race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, or religion

Job Title Software Engineer

Η interworks.cloud είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Αμερική και Γερμανία. Από το το 2012 κι έπειτα καταφέρνει να αυξάνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί κατά 30% ετησίως και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα απαριθμεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Το λογισμικό που κατασκευάζει, βοηθάει IT επιχειρήσεις σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσμο να αυτοματοποιήσουν πλήρως την διαδικασία παραγγελίας, αδειοδότητησης και τιμολόγησης κάθε είδους cloud υπηρεσίας.

Η interworks.cloud επενδύει συστηματικά σε καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης και λειτουργίας εσωτερικά, γεγονός που αντανακλάται και στο ίδιο το προϊόν της την “interworks.cloud platfrom” κι έτσι καταφέρνει προοδευτικά να κερδίζει συνεχώς έδαφος της παγκόσμιας αγοράς του cloud automation.

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα της interworks.cloud είναι natively συνδεδεμένη με περισσότερους από 15 global vendors (Microsoft, Google, Acronis, Kasperky κ.ά) και μέσω της λύσης της περισσότεροι από 9000 IT resellers εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες για cloud υπηρεσίες, ενοποιημένα.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ελλάδα, αυτό της interworks.cloud, εξυπηρετεί Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα με εξικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε είδους cloud, παρέχοντας παράλληλα υποδομές cloud δικής της κατασκευής μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών.

Website

Location: Thessaloniki, Greece

Job Type: Full-time

Why are why putting this job post?
interworks.cloud is seeking for a highly energetic, results oriented candidate to hire as a Business Analyst. You will participate in the process of understanding business change needs, assessing the impact of those changes, capturing, analyzing and documenting requirements and then supporting the communication and delivery of those requirements with relevant parties. As a Business Analyst you will be required to write test cases of different scenarios which will be assigned to you through the R&D department. Main goal of this role is to test interworks.cloud products and optimize their features .In addition as a Business Analyst you will have to be able to describe in full detail your cases, making requirement analysis from scratch. This role is in continuous chat and skype with Product Owners, Software Engineers and Test Engineers! Want to be part of it?
What are you expected to perform through the day(or night…)

We would like you to have:

 • A Bachelor’s or/and Master’s degree in Computer Science or related topic.
 • At least 3 years’ experience of large software development/ implementation systems
 • Strong background in object-oriented programming
 • Solid communication, and teamwork skills
 • A progressive approach to change and improvement
 • Ability to think logically and solve problems effectively
 • Experience with RESTful API design for consumer facing and enterprise application
 • REST service development and consumption
 • Excellent knowledge of .NET, SQL Server, TFS

Your main responsibilities will be:

 1. Carry out Systems Analysis activities, translating complex business requirements into a technical solution specification based on capabilities of our platform
 2. Responsible for implement and maintain the primary system and technical architecture which include: technology, platform, deployment, system integration and software & hardware infrastructure
 3. Ensure product code and artifacts are managed according to guidelines
 4. Develop and execute unit tests to ensure and maintain source code quality
 5. Provide timely corrective actions on all assigned defects and issues
 6. Create and maintain technical documentation
 7. Provide support and share expertise throughout the organization

Desired Skills and Experience

If you also have:

 • Experience in Javascript, especially jQuery framework, object-relational mapping (ORM) framework, HTML/HTML5, CSS/CSS3
 • Knowledge of version control systems
 • Global knowledge of virtualization and cloud computing

We offer

 • A competitive remuneration package
 • Working from home option
 • A challenging and fun to work in environment with excellent coffee flavors all day long
 • Opportunities for knowledge growth through continuous training programs
 • Professional experience in the international IT sector
 • Private insurance programs

As part of our dedication to the diversity of our workforce, interworks.cloud  is committed to Equal Employment Opportunity without regard for race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, or religion

Job Title Test Engineer

Η interworks.cloud είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Αμερική και Γερμανία. Από το το 2012 κι έπειτα καταφέρνει να αυξάνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί κατά 30% ετησίως και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα απαριθμεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Το λογισμικό που κατασκευάζει, βοηθάει IT επιχειρήσεις σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσμο να αυτοματοποιήσουν πλήρως την διαδικασία παραγγελίας, αδειοδότητησης και τιμολόγησης κάθε είδους cloud υπηρεσίας.

Η interworks.cloud επενδύει συστηματικά σε καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης και λειτουργίας εσωτερικά, γεγονός που αντανακλάται και στο ίδιο το προϊόν της την “interworks.cloud platfrom” κι έτσι καταφέρνει προοδευτικά να κερδίζει συνεχώς έδαφος της παγκόσμιας αγοράς του cloud automation.

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα της interworks.cloud είναι natively συνδεδεμένη με περισσότερους από 15 global vendors (Microsoft, Google, Acronis, Kasperky κ.ά) και μέσω της λύσης της περισσότεροι από 9000 IT resellers εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες για cloud υπηρεσίες, ενοποιημένα.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ελλάδα, αυτό της interworks.cloud, εξυπηρετεί Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα με εξικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε είδους cloud, παρέχοντας παράλληλα υποδομές cloud δικής της κατασκευής μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών.

Website

Location: Thessaloniki, Greece

Job Type: Full-time

Why are why putting this job post?
interworks.cloud is seeking for a highly energetic, results oriented candidate to hire as a Business Analyst. You will participate in the process of understanding business change needs, assessing the impact of those changes, capturing, analyzing and documenting requirements and then supporting the communication and delivery of those requirements with relevant parties. As a Business Analyst you will be required to write test cases of different scenarios which will be assigned to you through the R&D department. Main goal of this role is to test interworks.cloud products and optimize their features .In addition as a Business Analyst you will have to be able to describe in full detail your cases, making requirement analysis from scratch. This role is in continuous chat and skype with Product Owners, Software Engineers and Test Engineers! Want to be part of it?
What are you expected to perform through the day(or night…)

Desired skills & experience

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science or related topic.
 • At least 2 years’ experience in development, especially web development
 • At least 2 years’ experience in software testing
 • Good knowledge of test automation tools
 • Good knowledge of software quality assurance concepts and methods
 • Excellent process oriented, organisational analytical, and communication skills with clear thinking and focus on detail.
 • Ability to work well under pressure with track record of meeting deadlines in sometimes challenging situations.

Additional skills

 • A good sense of web design and UI aspects
 • Global knowledge of virtualization and cloud computing.
 • knowledge of C# development

We offer

 • A competitive remuneration package
 • Working from home option
 • A challenging and fun to work in environment with excellent coffee flavors all day long
 • Opportunities for knowledge growth through continuous training programs
 • Professional experience in the international IT sector
 • Private insurance programs

As part of our dedication to the diversity of our workforce, interworks.cloud  is committed to Equal Employment Opportunity without regard for race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, or religion

Job Title Business Consultant/ Technical Writer

Η interworks.cloud είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα σε Αθήνα, Αμερική και Γερμανία. Από το το 2012 κι έπειτα καταφέρνει να αυξάνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί κατά 30% ετησίως και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα απαριθμεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Το λογισμικό που κατασκευάζει, βοηθάει IT επιχειρήσεις σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσμο να αυτοματοποιήσουν πλήρως την διαδικασία παραγγελίας, αδειοδότητησης και τιμολόγησης κάθε είδους cloud υπηρεσίας.

Η interworks.cloud επενδύει συστηματικά σε καινοτόμους μεθόδους εκπαίδευσης και λειτουργίας εσωτερικά, γεγονός που αντανακλάται και στο ίδιο το προϊόν της την “interworks.cloud platfrom” κι έτσι καταφέρνει προοδευτικά να κερδίζει συνεχώς έδαφος της παγκόσμιας αγοράς του cloud automation.

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα της interworks.cloud είναι natively συνδεδεμένη με περισσότερους από 15 global vendors (Microsoft, Google, Acronis, Kasperky κ.ά) και μέσω της λύσης της περισσότεροι από 9000 IT resellers εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες για cloud υπηρεσίες, ενοποιημένα.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ελλάδα, αυτό της interworks.cloud, εξυπηρετεί Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα με εξικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε είδους cloud, παρέχοντας παράλληλα υποδομές cloud δικής της κατασκευής μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών.

Website

Location: Athens, Greece

Job Type: Full-time

Why are why putting this job post?

interworks.cloud is looking to expand its Customer Success team by recruiting a talented Business Consultant/Technical Writer. The successful applicant will be responsible for creating high quality user guides, how-to manuals and FAQ pages for communicating to our customers in a in a clear and concise manner the capabilities of the interworks.cloud platform. He/she should work closely with product management, business analysts and customer enablement teams for producing material that will help the easier adoption of our platform.

The interworks.cloud platform, enables Microsoft CSPs, Distributors and ISVs to grow their cloud business by publishing custom-branded marketplaces for their customers and/or resellers, boost their sales and fully automate billing, ordering, payment, support processes and many more. interworks.cloud's unique value proposition, is the state-of-the-art Microsoft online service automation and robust billing engine, addressing the main pains of the global CSP market. interworks.cloud is represented in Greece, UK, US and Germany and has an expanding customer base that at the moment is consisted of 90 clients – active in more than 70 countries - including Microsoft Direct CSPs, Distributors, Telcos and MSPs. On top of that, interworks.cloud reaches more than 9000 resellers via its worldwide distribution network. 

Responsibilities:

 • Work with internal teams to obtain an in-depth understanding of the product and the documentation requirements
 • Produce high-quality documentation that meets applicable standards and is appropriate for its intended audience
 • Build and maintain material that go beyond traditional documentation, such as online video, demos, guided tours, and other educational techniques.
 • Learn complex concepts and communicate the information in a way that is engaging and understood by the customers.
 • Write for a variety of audiences, from non-technical end users to programmers, system administrators, and integrators.
 • Revise documentation as new functionality is added
 • Gather customer feedback on documentation to improve usability.

Skills:

 • 3+ years of technical writing experience.
 • Proven working experience in technical writing of software documentation.
 • Excellent communication and teamwork skills, including willingness and ability to consult with subject matter experts from development, customer success, and product management.
 • Strong written and verbal communications and experience working with content in multiple mediums.
 • Ability to quickly understand complex business or technical concepts and make them easily understandable in text and pictures
 • Strong experience owning an end-to-end documentation creation process.
 • Experience working with the following tools preferred: Confluence, JIRA
 • Excellent use of the English language
 • Bachelor's Degree, preferably in computer science or a focus on English, writing, or communications.

We offer

 • A competitive remuneration package
 • Working from home option
 • A challenging and fun to work in environment with excellent coffee flavors all day long
 • Opportunities for knowledge growth through continuous training programs
 • Professional experience in the international IT sector
 • Private insurance programs

As part of our dedication to the diversity of our workforce, interworks.cloud  is committed to Equal Employment Opportunity without regard for race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, gender identity, or religion