Job Listings

Job Title Embedded Systems Engineer

Η NET2GRID HELLAS αποτελεί το υποκατάστημα της Ολλανδικής NET2GRID στη Θεσσαλονίκη με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη hardware και software, για την αξιόπιστη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας μεγάλου όγκου.

Website

About NET2GRID

Since its foundation in 2012, NET2GRID has been building an ecosystem consisting of low-cost in-home gateway devices that connect to the cloud based Service Delivery Platform. The gateways are available with common communication standards, such as Zigbee, WiFi, BLE, 868 and Ethernet. The Platform is cleverly engineered to process a nearly unlimited number of low-bandwidth messages from and to the gateways, using multiple scaling server components.

Ynni is our advanced energy insight platform, reducing energy suppliers’ cost to serve while increasing customer engagement. Greater energy consumption insights and deeper, more trusting customer relationships translate into reduced customer churn and opportunities for upsell. Ynni makes energy more meaningful to their customers. Its features include:

Appliance recognition, energy disaggregation, personal advice, challenges and gamification to save energy & cost and prevent customers’ yearly bill shock

Is that something you’d like to contribute to?

Your Role

 • Designing, testing and debugging of embedded systems - both hardware and software
 • Developing low-cost consumer gateways and meter interfaces from prototyping through to production and commercial deployment
 • You work in a team; together you oversee software from development to production
 • You are and feel responsible for your software and hardware
 • You innovate on a daily basis, both from a functional and a technical standpoint

Who you are

A Software Engineer who is passionate about modern cloud based solutions. You have a proven ability to comprehend functional requirements, and can translate those insights into scalable solutions. You cherish performance, security and craftsmanship. You keep close tabs on IT-developments and love to be a front-runner. You love working in an autonomous team.

The teams are located in Zeist (The Netherlands), Thessaloniki (Greece) and Germany and work together on a daily basis. For this position you will be based in Thessaloniki, Greece.

The embedded systems team focuses on designing robust cost-efficient hardware (data loggers, gateways, IoT devices etc.) for accurate data acquisition of varying granularity. Firmware engineering for NET2GRIDs Gateway, using Embedded C is of great importance.

Our Software Engineers ‘breathe’ IT-technology, and their programming skills are vital to the ongoing success of NET2GRID.

Must haves

 • Solid programming experience in C
 • Experience with programming microcontrollers (ARM Cortex, Xtensa)
 • Experience with variety of embedded operating systems (freeRTOS, Linux, openWRT, Yocto)
 • A university degree in Electrical Engineering or Informatics (or similar)
 • Verifiable academic level of thinking and working
 • At least 2 years of relevant working experience is nice, but talented young academics are welcomed!
 • Experience with Git Version Control Systems
 • Hands-on software development experience
 • Communicative skills are key; you spar with many stakeholders
 • Fluency in English
 • Having fulfilled or are exempt from any obligations imposed by the laws on military service

Nice to haves

 • Experience with other languages is an advantage, such as R, MatLab, Python
 • Having worked in Scrum/Agile environments
 • Knowledge of wireless protocols (WLAN, ZigBee, BT, LoRa)
 • Knowledge of metering standards (Wireless M-bus, DLMS/Cosem, DMSR)
 • PCB Schematic capture and layout (preferably in Altium and/or KiCad)
 • Additional programming languages (shell scripts, Java, Python)
 • Hands-on soldering skills, PCB assembly/rework/repair

Why work at NET2GRID?

NET2GRID is still a relatively small company that is about to take off on an exciting, fast-paced journey. We anticipate accelerated growth in the next few years. The technology is recognized as state of the art by a number of large international energy service providers. You get the chance to contribute to the enthusiasm and the entrepreneurial spirit of the current team and help grow NET2GRID.

Job Title Cloud/Platform Developer/Engineer

Η NET2GRID HELLAS αποτελεί το υποκατάστημα της Ολλανδικής NET2GRID στη Θεσσαλονίκη με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη hardware και software, για την αξιόπιστη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας μεγάλου όγκου.

Website

About NET2GRID

Since its foundation in 2012, NET2GRID has been building an ecosystem consisting of low-cost in-home gateway devices that connect to the cloud based Service Delivery Platform. The gateways are available with common communication standards, such as Zigbee, WiFi, BLE, 868 and Ethernet. The Platform is cleverly engineered to process a nearly unlimited number of low-bandwidth messages from and to the gateways, using multiple scaling server components.

Ynni is our advanced energy insight platform, reducing energy suppliers’ cost to serve while increasing customer engagement. Greater energy consumption insights and deeper, more trusting customer relationships translate into reduced customer churn and opportunities for upsell. Ynni makes energy more meaningful to their customers. Its features include:

Appliance recognition, energy disaggregation, personal advice, challenges and gamification to save energy & cost and prevent customers’ yearly bill shock

Is that something you’d like to contribute to?

Your Role

 • You develop, test and implement mostly PHP and Java solutions in complex cloud architecture, both for our user facing interface (API, Portal) and back-end processes
 • You work in an autonomous team; together you oversee software from development to production
 • You are and feel responsible for your software
 • You innovate on a daily basis, both from a functional and a technical standpoint

Who you are

A Software Engineer who is passionate about modern cloud based solutions. You have a proven ability to comprehend functional requirements, and can translate those insights into scalable solutions. You cherish performance, security and craftsmanship. You keep close tabs on IT-developments and love to be a front-runner. You love working in an autonomous team.

The teams are located in Zeist (The Netherlands), Thessaloniki (Greece) and Germany and work together on a daily basis. For this position you will be based in Thessaloniki, Greece.

The cloud team focuses on building highly scalable cloud and web services. You will primarily work on backend solutions, micro services, however knowing your way around frontend definitely helps. We build using AWS, RabbitMQ, PHP, Java, Python and are always looking to improve or expand our existing stack.

Our Software Engineers ‘breathe’ IT-technology, and their programming skills are vital to the ongoing success of NET2GRID.

Must haves

 • Skilled in object oriented programming (PHP/Java)
 • A university degree (Informatics / Electrical Engineering or similar)
 • Verifiable academic level of thinking and working
 • 1-2 years of relevant working experience is nice, but talented young academics are also encouraged to respond
 • Hands-on software development experience
 • Communicative skills are key; you spar with team members and various stakeholders
 • Fluency in English
 • Having fulfilled or are exempt from any obligations imposed by the laws on military service

Nice to haves

 • Familiar with application frameworks (Symfony, Spring, Axon etc.)
 • Experience with other languages is an advantage, such as Java, Python, R, MatLab
 • Having worked in Scrum/Agile environments
 • API development (SOAP/RESTful web services)
 • Nginx or Apache experience
 • Load balancing, Server Clusters, MemCache and Amazon Web Services
 • Back-end development with MSSQL, MySQL, NoSQL
 • Message brokers, such as RabbitMQ
 • Git Version Control
 • Data Mining, Machine Learning, Data Analysis with any language or software (R, Java, Python, MATLAB etc)
 • Algorithmic and analytical statistics background
 • Basic knowledge of Power Systems and Energy Consumption

Why work at NET2GRID?

NET2GRID is still a relatively small company that is about to take off on an exciting, fast-paced journey serving major energy providers in Europe. We anticipate accelerated growth in the next few years. The technology is recognized as state of the art by a number of large international energy service providers. You get the chance to contribute to the enthusiasm and the entrepreneurial spirit of the current team and help grow NET2GRID.

Job Title Energy Analytics Developer/Engineer

Η NET2GRID HELLAS αποτελεί το υποκατάστημα της Ολλανδικής NET2GRID στη Θεσσαλονίκη με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη hardware και software, για την αξιόπιστη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας μεγάλου όγκου.

Website

About NET2GRID

Since its foundation in 2012, NET2GRID has been building an ecosystem consisting of low-cost in-home gateway devices that connect to the cloud based Service Delivery Platform. The gateways are available with common communication standards, such as Zigbee, WiFi, BLE, 868 and Ethernet. The Platform is cleverly engineered to process a nearly unlimited number of low-bandwidth messages from and to the gateways, using multiple scaling server components.

Ynni is our advanced energy insight platform, reducing energy suppliers’ cost to serve while increasing customer engagement. Greater energy consumption insights and deeper, more trusting customer relationships translate into reduced customer churn and opportunities for upsell. Ynni makes energy more meaningful to their customers. Its features include:

Appliance recognition, energy disaggregation, personal advice, challenges and gamification to save energy & cost and prevent customers’ yearly bill shock

Is that something you’d like to contribute to?

Your Role

 • You develop, test and implement Java, Python and R custom-made solutions, in order to create robust Analytics Tools and Algorithms for complex real-life problems
 • You work in a team; together you oversee software from development to production
 • You are and feel responsible for your software
 • You innovate on a daily basis, both from a functional and a technical standpoint

Who you are

A Software Engineer who is passionate about modern cloud based solutions. You have a proven ability to comprehend functional requirements, and can translate those insights into scalable solutions. You cherish performance, security and craftsmanship. You keep close tabs on IT-developments and love to be a front-runner. You love working in an autonomous team.

The teams are located in Zeist (The Netherlands), Thessaloniki (Greece) and Germany and work together on a daily basis. For this position you will be based in Thessaloniki, Greece.

As an Analytics Developer/Engineer, you will work on energy analytics services, creating a state of the art signal analysis software in close cooperation with our R&D team (mostly in Java, Python and R).

Our Software Engineers ‘breathe’ IT-technology, and their programming skills are vital to the ongoing success of NET2GRID.

Must haves

 • Good knowledge of at least one object-oriented (e.g. Java, C++) and one functional (e.g. Python, R) programming language
 • A university degree in Electrical Engineering or Informatics (or similar)
 • Verifiable academic level of thinking and working
 • Working experience is nice, but talented young academics are welcomed,
 • Hands-on software development experience
 • Fluency in English
 • Having fulfilled or are exempt from any obligations imposed by the laws on military service

Nice to haves

 • Good knowledge of Java programming language
 • Threading, scaling and testing with Java
 • Software Project Management tools (such as Maven)
 • Ιssue trackers (such as Youtrack or JIRA)
 • (Git) Version Control
 • Code Review Tools (such as Crucible or Phabricator)
 • Continuous Integration tools (such as Jenkins)
 • Amazon Web Services
 • Familiarity with Linux-based systems
 • Knowledge of Relational Databases (MSSQL, MySQL), as well as NoSQL (MongoDB, CouchDB)
 • Experience with other languages is an advantage, such as Python, MatLab
 • Data Mining, Machine Learning, Data Analysis with any language or software (Java, Python, R)
 • Algorithmic and analytical statistics background
 • Basic knowledge of Power Systems and Energy Consumption

Why work at NET2GRID?

NET2GRID is still a relatively small company that is about to take off on an exciting, fast-paced journey. We anticipate accelerated growth in the next few years. The technology is recognized as state of the art by a number of large international energy service providers. You get the chance to contribute to the enthusiasm and the entrepreneurial spirit of the current team and help grow NET2GRID.

Job Title Machine Learning Data Scientist/Engineer

Η NET2GRID HELLAS αποτελεί το υποκατάστημα της Ολλανδικής NET2GRID στη Θεσσαλονίκη με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη hardware και software, για την αξιόπιστη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας μεγάλου όγκου.

Website

About NET2GRID

Since its foundation in 2012, NET2GRID has been building an ecosystem consisting of low-cost in-home gateway devices that connect to the cloud based Service Delivery Platform. The gateways are available with common communication standards, such as Zigbee, WiFi, BLE, 868 and Ethernet. The Platform is cleverly engineered to process a nearly unlimited number of low-bandwidth messages from and to the gateways, using multiple scaling server components.

Ynni is our advanced energy insight platform, reducing energy suppliers’ cost to serve while increasing customer engagement. Greater energy consumption insights and deeper, more trusting customer relationships translate into reduced customer churn and opportunities for upsell. Ynni makes energy more meaningful to their customers. Its features include:

Appliance recognition, energy disaggregation, personal advice, challenges and gamification to save energy & cost and prevent customers’ yearly bill shock

Is that something you’d like to contribute to?

Your Role

 • You develop, test and implement Python custom-made solutions, in order to create robust Analytics Tools, Models and Algorithms for complex real-life problems
 • You work in an autonomous team; together you oversee software from development to production
 • You are and feel responsible for your software
 • You innovate on a daily basis, both from a functional and a technical standpoint

Who you are

A Software Engineer who is passionate about modern cloud based solutions. You have a proven ability to comprehend functional requirements, and can translate those insights into scalable solutions. You cherish performance, security and craftsmanship. You keep close tabs on IT-developments and love to be a front-runner. You love working in an autonomous team.

The teams are located in Zeist (The Netherlands), Thessaloniki (Greece) and Germany and work together on a daily basis. For this position you will be based in Thessaloniki, Greece.

As a Machine Learning Software Engineer, you will work with a team on analytics services, creating a state of the art signal analysis software, in close cooperation with our R&D team, in Python language.

Our Software Engineers ‘breathe’ IT-technology, and their programming skills are vital to the ongoing success of NET2GRID.

Must haves

 • Good knowledge of Python programming language
 • Machine Learning background
 • A university degree in Electrical Engineering or Computer Science (or similar)
 • Verifiable academic level of thinking and working
 • Working experience is nice, but talented young academics are welcomed
 • Hands-on software development experience
 • Fluency in English
 • Having fulfilled or are exempt from any obligations imposed by the laws on military service

Nice to haves

 • Deep Learning background
 • Threading, scaling and testing with Python
 • Software Project Management tools (such as Maven)
 • Ιssue trackers (such as Youtrack or JIRA)
 • (Git) Version Control
 • Code Review Tools (such as Crucible or Phabricator)
 • Continuous Integration tools (such as Jenkins)
 • Amazon Web Services
 • Familiarity with Linux-based systems
 • Knowledge of Relational Databases (MSSQL, MySQL), as well as NoSQL (MongoDB, MariaDB)
 • Experience with other languages is an advantage, such as Java
 • Data Mining and Data Analysis with any language or software (Java, R, Python)
 • Algorithmic and analytical statistics background
 • Basic knowledge of Power Systems and Energy Consumption

Why work at NET2GRID?

NET2GRID is still a relatively small company that is about to take off on an exciting, fast-paced journey serving major energy providers in Europe. We anticipate accelerated growth in the next few years. The technology is recognized as state of the art by a number of large international energy service providers. You get the chance to contribute to the enthusiasm and the entrepreneurial spirit of the current team and help grow NET2GRID.