28-29 ΜΑΙΟΥ 2022, ΑΠΟΘΗΚΗ Γ’, ΛΙΜΑΝΙ

DATAWAYS

Dataways BLUE Main

For more than two decades now, Dataways is a leading & reliable ICT partner offering high quality, modern & award-winning Cloud, Cyber Security, ICT Infrastructure and Collaboration solutions. 

  

From design to implementation, optimization and support, our passionate team of engineers carefully help each one of our clients – in 10 countries total – define their IT goals and provide them with prominent technological solutions & services, enabling their businesses to succeed. We are not afraid to go the extra mile for our clients. We embrace it and strive for them to achieve the perfect balance between IT performance and cost. 

 

And by constantly investing in our people, with extensive technical training and certifications from the world’s top ICT Manufacturers, our team of engineers are accurately earning us the reputation of one of the most important ICT Services Provider in Greece. And we are proud to have this amazing group of people working with us, in separate and highly specialized teams dedicated to each one of our business sectors, that range from our diversified portfolio of services to our own data center – offering our very own public cloud services (Cyano) and our in-house produced collaboration software (iNODE). 

 

Each team member brings their own unique set of personal characteristics and professional experience to the table. Pluralism of opinion is something that is not only welcomed and respected by our company, but encouraged on a daily basis.  

 

Our ultimate goal is to welcome to our team, people who are not only qualified for the responsibilities they will be given but, most importantly, share our core values and philosophy.  

Περιγραφή θέσης  

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού λύσεων ασφάλειας ΤΠΕ 
 • Ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων σε εφαρμοσμένες λύσεις ασφάλειας ΤΠΕ 
 • Συμμετοχή σε διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας 
 • Επικοινωνία με τους πελάτες μέσω των συστημάτων υποστήριξης 
 • Συγγραφή τεκμηρίωσης και αναφορών (documentation & reporting
 • Παρακολούθηση εκπαιδεύσεων και ενημερώσεων σε νέες τεχνολογίες 

 

Απαραίτητα προσόντα  

 • Τίτλος σπουδών πληροφορικής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης 
 • Άριστη γνώση βασικών εννοιών στην ασφάλεια ΤΠΕ 
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης IP δικτύων και αρχιτεκτονικής τεχνολογιών Internet (DNS, email, κ.λπ.) 
 • Εμπειρία σε διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows
 • Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος) 

 

Επιθυμητά προσόντα  

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 
 • Πιστοποιήσεις κατασκευαστών λύσεων ασφάλειας και δικτύωσης 
 • Εμπειρία σε διαχείριση υποδομών ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων 
 • Συμμετοχή σε έργα υποδομών ή ασφάλειας ΤΠΕ 

Περιγραφή θέσης  

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων και υπηρεσιών Cloud
 • Ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων σε συστήματα και υπηρεσίες Cloud
 • Συμμετοχή σε διερεύνηση προβλημάτων 
 • Επικοινωνία με τους πελάτες μέσω των συστημάτων υποστήριξης 
 • Συγγραφή τεκμηρίωσης και αναφορών (documentation & reporting
 • Παρακολούθηση εκπαιδεύσεων και ενημερώσεων σε νέες τεχνολογίες 

 

Απαραίτητα προσόντα  

 • Τίτλος σπουδών πληροφορικής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης 
 • Άριστη γνώση βασικών εννοιών στις υποδομές πληροφορικής και τα δίκτυα IP
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης IP δικτύων και αρχιτεκτονικής τεχνολογιών Internet (DNS, email, κ.λπ.) 
 • Εμπειρία σε διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows
 • Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Virtualization 
 • Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος) 

 

Επιθυμητά προσόντα  

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων 
 • Πιστοποιήσεις κατασκευαστών λύσεων Cloud 
 • Εμπειρία σε διαχείριση υποδομών Cloud 
 • Συμμετοχή σε έργα υποδομών Cloud 
H ομάδα του TechSaloniki είναι δίπλα σου! Επικοινώνησε μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία χρειάζεσαι στο info@techsaloniki.gr ή μέσω live chat!