28-29 ΜΑΙΟΥ 2022, ΑΠΟΘΗΚΗ Γ’, ΛΙΜΑΝΙ

Logismos

Logismos_X3_EN

Logismos is a software development company, based in Thessaloniki Greece specializing in enterprise business software. Logismos headquarters are in Technopolis of Thessaloniki and is listed on the Athens Stock Exchange since 2003 

 

Logismos develops, installs and supports the following business software suites: 

 • LOGISMOS ERP / CRM, Budgeting, SCM, BI , supporting more than 200 customers in Greece 
 • LOGISMOS CMS / Star Series – casino management system supporting more than 100 customers in 20 countries around the globe 
 • LOGISMOS ERM / Athena – student information system supporting major academic institutions in Greece 

 

Logismos activities are supported by more than 60 highly educated IT professionals and a significant number of external IT consultants. The company considers of high priority the continuous evolvement of the personnel offering opportunities for on-going training.  

Logismos is a leading IT company, based in Thessaloniki Greece, which focuses in business software development, since 1970. Logismos is looking for a Java enterprise software engineer to join our team in Thessaloniki that develops our Student Information System (SIS) platform that covers all operations of academic institutions. Logismos SIS platform is built on top of multiple technologies, and teamwork is essential to ensure a high standard of quality. 

 

Your role 

 • Develop back-end services and APIs in Java and JavaEE 
 • Implement technical backend requirements 
 • Maintain and optimize our applications 
 • Work in cross-functional teams 

 

Essential qualifications 

 • Two years of working experience as a Java software engineer 
 • Java/JavaEE knowledge and relevant specifications (JAX-RS, JPA, CDI, etc).  
 • One year of working experience with Hibernate/JPA ORM tools 
 • Experience in the use of relational databases and SQL 
 • Experience in the implementation of RESTful APIs 
 • Experience in any version control tool such as git, subversion, etc 
 • Excellent communication and teamwork skills 

 

Optional qualifications 

 • Experience or understanding of CI/CD operations (Jenkins, Ansible) 
 • Experience or understanding of PL/SQL 
 • Understanding of JavaEE/JakartaEE concepts 

 

Benefits 

As a software engineer you will have the opportunity to explore and apply the latest development tools/technologies. You will be a member of a highly professional team of full-stack software developers/engineers and have the opportunity to contribute to challenging IT software projects for major international organizations and institutions. As part of a dynamic company you will get the chance to develop your skills and your career. 

 

As a member of Logismos team you will get: 

 • Competitive compensation package 
 • Flexible working hours, continuous learning and fast career growth 
 • Challenging involvement with large-scale projects 
 • Opportunity to work in a diverse environment with talented colleagues 

Logismos is a leading IT company, based in Thessaloniki Greece, which focuses in business software development, since 1970. Logismos is looking for full stack developers to join our team in Thessaloniki that develops our Enterprise Resource Management System  (LOGISMOSERP) that supports more than 200 companies in Greece. LOGISMOSERP platform is built on top of multiple technologies, and teamwork is essential to ensure a high standard of quality. 

 

Your Role 

 • Develop new sw modules and APIs using a rapid application development (RAD) tool. 
 • Maintain and optimize our applications 
 • Work in cross-functional teams 

 

Required Qualifications 

 • Excellent knowledge of Object-oriented programming. 
 • University degree in Computer Science, Engineering, or a related subject 
 • Experience in RAD tools (PowerBuilder, .Net, Developer Express). 
 • Experience in the implementation of RESTful APIs 
 • Experience in the use of relational databases and SQL 
 • Experience in any version control tool such as git, subversion, etc 
 • Out-of-the box thinker. 
 • Excellent communication and teamwork skills 
 • Fulfilled military obligations (male candidates). 

 

Benefits 

As a software engineer you will have the opportunity to explore and apply the latest development tools/technologies. You will be a member of a highly professional team of full-stack software developers/engineers and have the opportunity to contribute to challenging IT software projects for major international organizations and institutions. As part of a dynamic company you will get the chance to develop your skills and your career. 

 

As a member of Logismos team you will get: 

 • Competitive compensation package 
 • Flexible working hours, continuous learning and fast career growth 
 • Challenging involvement with large-scale projects 
 • Opportunity to work in a diverse environment with talented colleagues 

ΗLogismos είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1969 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Logismos αναζητά συμβούλους εφαρμογής για το πιο σύγχρονο ελληνικό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων LOGISMOS ERP, με περισσότερους από 200 πελάτες στην Ελλάδα.  

 

Αρμοδιότητες : 

 • Εφαρμογή και υποστήριξη συστημάτων ERPCRMBudgetingBISCM σε εγκαταστάσεις μεγάλων πελατών.  
 • Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων, προσαρμογή και παραμετροποίηση λειτουργιών και παροχή συμβουλών για την βέλτιστη αξιοποίηση των συστημάτων. 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή άλλο ισότιμο πτυχίο  
 • Εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων 
 • Κατανόηση συγχρόνων τεχνολογιών πληροφορικής και της σημασίας των  εφαρμογών τους για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων  
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

Η εταιρεία Παρέχει:  

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
 • Δυναμικό περιβάλλον με απαιτητικά έργα 
 • Συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης  
 • Δυνατότητες Εξέλιξης 
 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον 
H ομάδα του TechSaloniki είναι δίπλα σου! Επικοινώνησε μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία χρειάζεσαι στο info@techsaloniki.gr ή μέσω live chat!