28-29 ΜΑΙΟΥ 2022, ΑΠΟΘΗΚΗ Γ’, ΛΙΜΑΝΙ

TETTIX

Since 2009 TETTIX has been designing and manufacturing industrial automation systems, providing end-to-end planning. With a team of experts spread across 4 countries, TETTIX elaborates technical analysis enabling decision-makers to navigate change in a highly disruptive new era. The main focus is to provide innovative solutions that infuse production lines with agility and resilience. 

 

By offering a wide range of automation systems i.e. Pick & Place systems, palletizers, de-palletizers, etc., TETTIX helps its customers focus on their core operations and increase throughput. Always keeping up with new technologies, TETTIX is intensively oriented to find out new talents that drive projects forward! 

Thessaloniki, Greece


We are a company envisioning revolutionizing warehouse processes by deploying autonomous mobile robots and transforming distribution and fulfillment processes into worry-free. Your expertise and robotics passion can drive forward this project! 

Located in Thessaloniki, Greece, we offer a compelling package of remuneration, an exceptional working environment, and a city life in one of the sunniest countries worldwide. Relocation assistance or remote work will be available. 


Requirements: 

 • BSc , MSc , or PhD in Computer Science, Computer Engineering, Mechatronics Engineering, Robotics or a related field 
 • Experience working in Linux, C++ and Python 
 • Working experience in ROS (preferably ROS2) and simulation environments (i.e.Gazebo) 
 • Robot perception, use of sensors 
 • Experience with cybersecurity platforms 
 • Experience in market-proof ERP systems (WMS, etc.)  
 • Very good command of spoken and written English 


Responsibilities 

 • Coding in Linux, C++, Python and using ROS environment 
 • Developing the software for the AMR mapping, navigation on-site, architectures for object identification & avoidance 
 • Participation in building and testing prototypes (proof-of-concept) 
 • Participation in designing and implementing processes for the SW validation 
 • Assisting with robot and software set-up and support, ensuring the smooth commissioning on customers’ sites 
 • Assisting with user’s interface and integration of data from various back-end services and databases. 

Η εταιρεία TETTIX δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη ρομποτικών εφαρμογών και συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού. Η εταιρεία με έδρα την Σίνδο Θεσσαλονίκης αναζητά ένα (1) άτομο για την πλήρωση της θέσης του Αυτοματιστή. 

 

Περιγραφή θέσης: 

 • Δημιουργία ηλεκτρολογικών σχεδίων 
 • Προγραμματισμός PLC 
 • Προγραμματισμός ρομποτικών βραχιόνων 
 • Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων 
 • Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων 
 • Έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας των συστημάτων 
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη τεχνική ομάδα για την δημιουργία βέλτιστου αποτελέσματος 
 • Δυνατότητα εργασίας και παραμονής στον τόπο των έργων 

 

Προφίλ υποψηφίου: 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Μηχανικός Αυτοματισμού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή παρεμφερές) 
 • Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος EPLAN 
 • Γνώση προγραμματισμού PLC Siemens 
 • Αντίστοιχη αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα αυτοματισμού στη βιομηχανία θα ληφθεί υπόψη 
 • Δυνατότητα σχεδίασης, υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού 
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και κανονισμούς machine safety θα ληφθεί υπόψη 
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα 
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και απόδοσης υπό πίεση 
 • Ομαδικότητα 
 • Προθυμία για συνεχή βελτίωση και εκπαίδευση 
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και άνετη χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) 
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου, τύπου Β 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία παρέχει: 

 • Δυναμικό περιβάλλον με απαιτητικά έργα 
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
 • Συνθήκες δημιουργίας και προσωπικής ανάπτυξης 
 • Ετήσιο προϋπολογισμό για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 • Ιδιωτική ασφάλιση ζωής και υγείας 

 

Πόλη εργασίας: Θεσσαλονίκη 

Η εταιρεία TETTIX δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη ρομποτικών εφαρμογών και συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού. Η εταιρεία με έδρα την Σίνδο Θεσσαλονίκης αναζητά ένα (1) άτομο για την πλήρωση της θέσης του Βιομηχανικού Σχεδιαστή. 

 

Περιγραφή θέσης: 

 • Μηχανολογικός σχεδιασμός εξαρτημάτων και έργων 
 • Κατασκευή, συναρμολόγηση και έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας του μηχανολογικού μέρους των συστημάτων 
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη τεχνική ομάδα για την δημιουργία βέλτιστου αποτελέσματος 
 • Δυνατότητα εργασίας και παραμονής στον τόπο των έργων 
 • Μηχανολογικός σχεδιασμός εξαρτημάτων και έργων 


Προφίλ υποψηφίου: 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Μηχανολόγος ή παρεμφερές) 
 • Γνώση μηχανολογικών σχεδιαστικών προγραμμάτων Solidworks και Autocad θα ληφθούν υπόψη 
 • Προθυμία διεκπεραίωσης εργασιών τεχνικής φύσεως Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) 
 • Άνεση χρήσης εργαλείων για τις ανάγκες της παραγωγής 
 • Αντίστοιχη αποδεδειγμένη εμπειρία σε μηχανολογικό σχεδιασμό ειδικών εφαρμογών θα ληφθεί υπόψη 
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και κανονισμούς machine safety θα ληφθεί υπόψη 
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα 
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και απόδοσης υπό πίεση 
 • Ομαδικότητα 
 • Προθυμία για συνεχή βελτίωση και εκπαίδευση 
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και άνετη χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) 
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου, τύπου Β 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία παρέχει: 

 • Δυναμικό περιβάλλον με απαιτητικά έργα 
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
 • Συνθήκες δημιουργίας και προσωπικής ανάπτυξης 
 • Ετήσιο προϋπολογισμό για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 • Ιδιωτική ασφάλιση ζωής και υγείας


Πόλη εργασίας: Θεσσαλονίκη 

H ομάδα του TechSaloniki είναι δίπλα σου! Επικοινώνησε μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία χρειάζεσαι στο info@techsaloniki.gr ή μέσω live chat!