Οινο-vative words

Lefteris Tsakirides CEO, DATAWAYS

Congratulations on the initiative and the organization of a wonderful evening!

Targeted, fresh, productive and unprecedented for the city of Thessaloniki! Oino-vate was an ideal opportunity to discuss ideas and foster relations between the top technology companies of the city!Tasos Avramis Managing Director, DATASCOUTING

It was a great event at an exceptional venue, where we had a pleasant evening socializing. The event was open to non-TechSaloniki members which was a great opportunity to bring together companies from other fields, to network, exchange ideas and discuss opportunities and partnerships.

The networking event had it all: bonding, sharing ideas, creating partnerships, and of course fun and laughs with Wine Bingo!

Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα Business Development Manager, ATLAS CONSULTING

Η σύνδεση είναι το κλειδί και προϋπόθεση για να υπάρξει οποιαδήποτε σχέση. Και το κλειδί της επιτυχίας στο CEO Networking & Wine Bingo Event του TechSaloniki ήταν ακριβώς αυτή: ότι δημιουργήθηκαν γέφυρες ουσιαστικής σύνδεσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να συναντάς ανθρώπους με διαφορετικό ή συμπληρωματικό background με το δικό σου τόσο στην επαγγελματική εμπειρία όσο και στην ακαδημαική γνώση και μέσα από το παζλ αυτό της διαφορετικότητας να αναδύονται ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, για χτίσιμο συνεργασιών και δέσιμο μεταξύ ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα.”