Empowering women to be their powerful self! | Deloitte

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Upskilling και Reskilling αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη, εστιάζουμε στην μακροχρόνια επαγγελματική θωράκιση των ανθρώπων μας γενικότερα, και ειδικότερα των γυναικών.

Στην Deloitte η ισότητα, η συμπερίληψη, και η διαρκής επαγγελματική και προσωπική ενδυνάμωση των ανθρώπων μας συνιστούν βασικούς πυλώνες των αξιών μας, και διέπουν τη νοοτροπία και την καθημερινότητά μας. Μέσω μίας πληθώρας δράσεων και πρωτοβουλιών, καθιστούμε σαφές ότι όποιας μορφής στερεότυπα ή προκαταλήψεις δε συνάδουν με την εταιρική μας κουλτούρα. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε στη συνεχή προώθηση του σεβασμού, της ενότητας και της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της εταιρείας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ίσης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στον τομέα του STEM και ειδικότερα στο κομμάτι της τεχνολογίας, ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας ορίζεται η ενδυνάμωση και εκπροσώπηση των γυναικών κάθε ηλικίας και εξειδίκευσης στους συγκεκριμένους τομείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Upskilling και Reskilling αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη, εστιάζουμε στην μακροχρόνια επαγγελματική θωράκιση των ανθρώπων μας γενικότερα, και ειδικότερα των γυναικών. Σήμερα στην Deloitte Ελλάδος, το 43% των ανθρώπων μας αποτελείται από γυναίκες. 

Αναπτύσσοντας τον πυλώνα «Empowerful Women by Deloitte», επιδιώκουμε μέσω πολυάριθμων δράσεων την υποστήριξη γυναικών ανεξαρτήτου ηλικίας ή γνωστικού αντικειμένου στην περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας τους και στην απόκτηση ίσης πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες. 

Υπό τον εν λόγω πυλώνα, διοργανώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στη Θεσσαλονίκη το πρώτο Ηer Way Forward: Upskilling & Reskilling Εvent – Tech Edition, ένα Deloitte Event με στόχο την ενίσχυση των γυναικών στο κομμάτι της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Επρόκειτο για μία ολοήμερη εκδήλωση απευθυνόμενη σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο του STEM και της τεχνολογίας και επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (Upskilling), αλλά και σε γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε άλλον τομέα και επιθυμούν να προσανατολιστούν επαγγελματικά στον τομέα της τεχνολογίας (Reskilling) – ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία και την ηλικία τους. Μεταξύ των workshops που διεξήχθησαν ήταν τα εξής:  “Be a tech-girl without tech-studies ”, “Growth Mindset: The noble art of   being true to yourself”, κ.ά.

Επιπλέον, η Deloitte έμπρακτα υποστηρίζει και συνεργάζεται με οργανισμούς και κοινότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γυναικείας ενδυνάμωσης .Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2024, η Deloitte Greece διοργάνωσε, σε συνεργασία με έναν παγκόσμιο οργανισμό γυναικείας ενδυνάμωσης, ένα υβριδικό workshop με σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας σε θέματα που άπτονται της γυναικείας εκπροσώπησης στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς ταυτόχρονα και των υφιστάμενων προκαταλήψεων που αποτελούν συχνά τροχοπέδη σε αυτήν. Μέσω αυτού, δόθηκε η δυνατότητα στους ανθρώπους  μας να εκπαιδευτούν στον εντοπισμό κάθε μορφής προκαταλήψεων και το πως η ύπαρξη αυτών επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και να προτείνουν λύσεις και προτάσεις για την αποτροπή τους.

Προσανατολιζόμενη διαρκώς στο στόχο της καταπολέμησης στερεοτύπων και οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων αποτελούν εμπόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, η Deloitte έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό community, την κοινότητα «Her.Net». Μέσω της δράσης του το «Her.Net», αποτελούμενο τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες, στοχεύει να συνεισφέρει στη γενικότερη υποστήριξη των γυναικών, με σκοπό όχι μόνο την εμπλοκή τους στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και την ευρύτερη εξέλιξή τους μέσω της διεκδίκησης ίσων ευκαιριών σε αυτόν.

Με έναν κοινό στόχο, το «Her.Net» διοργανώνει διάφορες πρωτοβουλίες που κινούνται γύρω από τρεις συγκεκριμένους πυλώνες: Networking, Learning & Development and Volunteering , ενώ από το 2022 η κοινότητα οργανώνει ετησίως webinars, workshops,  και networking events. Ενδεικτικά, στις μέχρι σήμερα δράσεις του “Her.Net” περιλαμβάνονται  επιμορφωτικά σεμινάρια και «Design Thinking Workshops» σε συνέργεια με φοιτητικούς οργανισμούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, καθώς και με άλλες κοινότητες υποστήριξης γυναικών εντός της Ελλάδος αλλά και παγκοσμίως, ώστε τα μέλη της κοινότητας να εγκαθιδρύσουν ισχυρές συνδέσεις με άλλους ομοϊδεάτες και να αδράξουν νέες ευκαιρίες. Μάλιστα, μέσα στο 2023 χορηγήθηκε από το «Her.Net» Βραβείο Αριστείας σε αριστούχο  φοιτήτρια του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, δόθηκε και μία υποτροφία με σκοπό την κάλυψη των τελών φοίτησης μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις μελλοντικές προγραμματισμένες δράσεις της Deloitte υπό τον πυλώνα του «Empowerful Women by Deloitte», εντάσσεται και το ξεκίνημα της  πρωτοβουλίας «Deloitte Her In Tech Accelerator». Πρόκειται για ένα Tech-Focused πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα δοθεί η ευκαιρία στις ενδιαφερόμενες γυναίκες να ενισχύσουν τις τεχνολογικές αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητές τους μέσω πολυάριθμων προγραμματισμένων δράσεων, καθώς και να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη (mentoring), προκειμένου είτε να ενισχύσουν την επαγγελματική πορεία τους, είτε να ξεκινήσουν από την αρχή το τεχνολογικό, επαγγελματικό ταξίδι που επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Deloitte γύρω από τη γενικότερη ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

LATEST

Discover #LifeatQualco!

Recognised for our dedication to excellence, QUALCO was honoured as one of the best workplaces in tech and the best workplaces for women in 2023!