Στην Deloitte, είμαστε “ALL IN”!

Πίσω από την εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διέπεται από σεβασμό, βρίσκεται η στρατηγική ALL IN.

Η συμπερίληψη είναι μία από τις βασικές μας αξίες στην Deloitte και την υιοθετούμε καθημερινά στον τρόπο ζωής μας αλλά και στη συμπεριφορά μας. Η δίκαιη και ίση μεταχείριση των ανθρώπων μας αποτελεί προτεραιότητα  ενώ μέσα από μια σειρά δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων γίνεται αντιληπτό πως οποιοδήποτε είδος προκατάληψης και διάκρισης δεν έχει θέση μέσα στον οργανισμό. Παράλληλα, προωθούμε συνεχώς μια κουλτούρα ενότητας, σεβασμού και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, προσφέροντας ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλους ενώ νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι που το 44% των ανθρώπων μας είναι γυναίκες.

Πίσω από την εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διέπεται από σεβασμό, βρίσκεται η στρατηγική ALL IN. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής βασίζεται στην εφαρμογή στόχων και προτύπων που ξεκινούν από την πρόσληψη και επεκτείνονται -καθ΄ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής των εργαζομένων.

Εστιάζουμε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και προγραμμάτων για την προώθηση του σεβασμού στη διαφορετικότητα, κάτι για το οποίο άλλωστε έχει δεσμευθεί και ο CEO της εταιρείας, κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, με την υπογραφή τόσο του Diversity Charter όσο και του Women Empowerment Principles (WEP). Η πρόοδος σχετικά με την ευημερία όλων αλλά και την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος εργασίας που βασίζεται στο σεβασμό και τη συμπερίληψη παρακολουθούνται συνεχώς και αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητά τους.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ποικιλομορφίας των φύλων, που εκλείπει στον τομέα της τεχνολογίας, και την αναγκαιότητα της ανάληψης δράσης, η Deloitte έχει αναπτύξει πρακτικές και δράσεις με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών τόσο στα επαγγέλματα STEM όσο και στον τομέα ανάληψης leading ρόλων μέσα στην εταιρεία.

Συγκεκριμένα, έχουμε δημιουργήσει δυο εσωτερικές κοινότητες: το “Her.Net”, που διοργανώνει εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις με στόχο την προώθηση της ενασχόλησης των γυναικών με την τεχνολογία, και το “SHE Leads” το οποίο προωθεί την εξέλιξη των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις του οργανισμού.

Το “Her.Net” αποτελεί μια κοινότητα που στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των γυναικών κάθε ηλικίας, τόσο στο να ακολουθήσουν μια καριέρα σε STEM κλάδους, όσο και στην καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων ή οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων τις κρατούν σε δυσχερέστερη επαγγελματική θέση εξαιτίας του φύλου τους. Μέσα από τη δράση της, η κοινότητα Her.Net επιδιώκει να λειτουργήσει ως επιταχυντής στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των γυναικών, όχι μόνο αναφορικά με την ενασχόλησή τους με τον χώρο της τεχνολογίας αλλά και με την εξέλιξή τους σε αυτόν, μέσω ίσων ευκαιριών. Μ’ αυτόν τον κοινό στόχο, η κοινότητα διοργανώνει πρωτοβουλίες γύρω από τρεις συγκεκριμένους πυλώνες, το Networking, το Learning & Development και το Volunteering, ενώ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες ανάλογα με τις εκάστοτε δράσεις που πραγματοποιεί.

 Το “SΗΕ Leads” δημιουργήθηκε με στόχο να στηρίξει όσες εργαζόμενες γυναίκες της Deloitte βρίσκονται στο κομβικό σημείο της καριέρας τους να αναλαμβάνουν ρόλους σε υψηλές θέσεις σε οργανισμούς. Το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί παρέχει ευκαιρίες για μεγαλύτερη δικτύωση εντός και εκτός της Deloitte, sponsorships αλλά και mentoring, ενώ οι ίδιες οι συμμετέχουσες έχουν έναν καίριο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας που αφορούν τη διαφορετικότητα και συμπερίληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Παράδειγμα αποτελεί το 1ο Women ESTEAM Festival που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση  στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, μια πρωτοβουλία που είχε στόχο να ενισχύσει την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στον τομέα STEM.

Ταυτόχρονα, σε μηνιαία βάση, πραγματοποιείται στην εταιρεία μια σειρά εσωτερικών δράσεων, με webinars και workshops γύρω από τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις, η οποία οργανώθηκε από την κοινότητα “Her.net”, ήταν workshops, γύρω από το Design Thinking, τη δημιουργία CV,  Interview Tips κ.α. Περίπου 15 γυναίκες διαφόρων ηλικιών από την Αφρική συμμετείχαν με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διεκδίκηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, φιλοξενήσαμε το #IamRemarkable workshop της Google στα γραφεία μας, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των γυναικών μας και την προώθηση της συμπερίληψης και του αυτοσεβασμού.

Σημαντική απόδειξη του αντίκτυπου των παραπάνω πρωτοβουλιών, αποτελεί η  διάκρισή μας ως ένα από τα Best Workplaces™ for Women Hellas 2023. Μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στις γυναίκες αλλά και σε όλους τους ανθρώπους μας ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και το κατάλληλο περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να αναδειχθούν και να αισθάνονται πάντα ο εαυτός τους!

LATEST

TechPro Fall2023 Bootcamp Launch

Committed to its vision for inclusive, innovative and targeted training on new technologies, and campaigning under the slogan “Program your Future”, TechPro Academy has launched on Monday, the 2nd of October, its Fall2023_Bootcamp in Front End, Back End and Data Science technologies.

Deloitte | Enabling all our people to thrive!

Η αποστολή μας καθοδηγείται από έναν σκοπό: «to make an impact that matters», που αποτελεί ταυτόχρονα τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε αξία και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στους ανθρώπους και στους πελάτες μας.